Verwijzing en Tarief

============================

Eind 2021 ben ik gestopt met de speltherapie-praktijk. Dat betekent dat ik geen nieuwe kinderen meer in therapie kan nemen. 

===========================

Verwijzing naar speltherapie?

Het kan zijn dat uw huisarts u doorverwijst naar een speltherapeut.
Het kan ook zijn, dat u via school of de schoolbegeleidingsdienst geattendeerd wordt op de mogelijkheid voor speltherapie voor uw kind.
Het kan ook zijn, dat u zelf besluit dat uw kind hulp nodig heeft.

U neemt contact op met de speltherapeut.
Zij zal aangeven of speltherapie past bij uw hulpvraag en bij de vraag van het kind.
Zij zal u (de ouders) dan uitnodigen voor een intakegesprek. Voorafgaand aan dit gesprek krijgt u een vragenlijst toegestuurd, die u zo volledig mogelijk invult. Tijdens het intakegesprek maakt u kennis met de speltherapeut. In dit gesprek worden  de zorgen en problematiek rondom uw kind nader besproken en geeft de speltherapeut nadere uitleg over haar manier van werken.

Besluit u, dat u uw kind inderdaad naar speltherapie wilt laten gaan? Dan plant de speltherapeut in overleg met u een aantal afspraken voor uw kind. Zij zal dan eerst met uw kind spelen ter observatie, om een beeld te krijgen van uw kind en de thema’s die uw kind in het spel laat zien.
De speltherapeut maakt een verslag van deze observaties en bespreekt dit met u.
In dit gesprek wordt ook aangegeven of speltherapie inderdaad de meest geschikte therapie lijkt of dat er toch beter voor een andere vorm gekozen kan worden.
De therapeut spreekt dan ook concreet met u af waar verder aan gewerkt gaat worden. Ook maakt ze een voorzichtige inschatting hoe lang de therapie gaat duren.

Gedurende de therapie is er regelmatig contact met de ouders.
Speltherapie vindt iedere week plaats (liefst) op een vast tijdstip.
Een spelsessie duurt 3 kwartier.
Het aantal sessies is afhankelijk van de problematiek en de ontwikkeling van het kind.

Tarief:

Per januari 2020 zijn de tarieven geactualiseerd.
(Vaktherapie is vrijgesteld van de btw-verplichting)

Daarmee zijn (ook in 2021) de tarieven:

Intakegesprek (1 uur):                               € 67,00
Spelsessie (3 kwartier):                             € 67,00
Oudergesprek/Evaluatiegesprek (1 uur):  € 67,00

Speltherapie wordt door een aantal verzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
Voor 2021 kan deze link u wellicht daarbij helpen,maar biedt geen garantie. Het is raadzaam om bij uw verzekeraar te informeren naar de mogelijke vergoeding.
Uw verzekeraar vraagt mogelijk naar mijn registratiecodes. Die vindt u onder het kopje “contactgegevens”.