Ouderbegeleiding

Als ouder vormt u een onmisbare schakel in de behandeling en het veranderingsproces van uw kind. U kent uw kind het beste en u probeert op de best mogelijke manier een goede ouder voor uw kind te zijn.
Een goed contact tussen u en de therapeut kan een positieve invloed op de behandeling hebben.

U meldt uw kind aan voor speltherapie omdat er problemen zijn ontstaan. Vanuit uzelf of door anderen (school, familie, vrienden) bent u misschien gaan twijfelen en zit u met de vraag of u het wel goed doet.
Het kan zijn dat een gesprek (of een paar gesprekken) u soms helpen om weer verder te kunnen, met meer zelfvertrouwen en handvatten.

Oudergesprekken gedurende de therapie van uw kind zijn bedoeld om u te informeren over het verloop van de therapie. Ik probeer u mee te nemen in de ontwikkeling die het kind doormaakt in de therapie.
In de oudergesprekken is ook ruimte voor uw ervaringen, twijfels, emoties, vragen.

Vanuit mijn scholing, onder andere als speltherapeut en gezinscoach (en ook als ervaringsdeskundige als moeder van 3 volwassen kinderen) heb ik oog voor de problemen van uw kind en wat dit voor u kan betekenen.  We kunnen samen op zoek gaan naar de “gebruiksaanwijzing” voor uw kind.
Mijn belangrijkste doel in de ouderbegeleiding is dat u weer met zelfvertrouwen en zekerheid in de opvoeding van uw kind(eren) staat. Ik hoop dat u uw ouderschap weer “goed genoeg” gaat vinden. Ik hoop dat u weer plezier vindt in het ouderschap.

Oudergesprekken worden apart gepland, los van de therapiesessies van uw kind.
Een oudergesprek duurt 1 uur en kost  € 62,=
Mocht ik denken, dat mijn kennis en vaardigheden tekort schieten voor de ouderbegeleiding in uw specifieke situatie, dan zal ik daar eerlijk over met u communiceren en u adviseren in het vinden van specifiekere begeleiding.

 

Als ouder en kind samenspelen in de spelkamer

Soms zal ik u uitnodigen om een aantal sessies samen met uw kind te komen spelen. Hierin zal meestal mijn belangrijkste doel zijn, dat u weer samen plezier beleeft aan het speelse contact.

Soms kunnen we ook afspreken dat u een aantal spelsessies meedoet, zodat we kunnen oefenen in het “anders samen spelen”. Ik wil u graag stimuleren in het volgen en aansluiten bij uw kind, middels spel. Hiermee ontstaat er contact en interactie op het niveau van het kind en leert u opnieuw of meer en meer de (denk)wereld van uw kind kennen.  
Ik zal hierin vooral coachend en spiegelend meespelen.

Gedurende de speltherapie en de ouderbegeleiding zal ik u – indien nodig – aangeven of ik het nodig acht dat u mee komt spelen.