Geborgenheid ligt soms in stille dingen...

Wek in mij de stilte
om naar jouw verhaal te luisteren.
Stel mij vragen
die tot overweging stemmen.
Geef mij redenen om het antwoord
in jou zelf te laten kiemen.
Vraag mij om vertrouwen
dat onkreukbaar is.
Gun mij een overtuiging
waarmee ik ruggensteun kan bieden.
Verleen mij het voorrecht
om wat zwaar is mee te dragen.
 
En wanneer je eenz! aam bent
neem dan de kleine gave
van mijn vriendschap
en mijn woord.
Geborgenheid ligt soms
in stille dingen.
 
Uit:
Kris Gelaude, Voor wie woorden zoekt.

Inspiratie voor grote en kleine momenten. 2011